Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย (หลินเกิงซิน,ต้าตง,หลินซิงหยู)

Go Sister Go รักเเล้วรักเลย พากย์ไทย
ผู้หญิงวัย 30 กำลังมีความรักกับหนุ่ม 3 ช่วงวัยในเวลาเดียวกัน คนนึง 40 คนนึง 30 และอีกคนวัย 20 ฤดูร้อนถัดไปเธอกลับมาตามสัญญาแต่ทว่า Kuan รู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเธอ ออกอากาศจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 13.30-14.30 เริ่มตอนแรก 14 กันยายน 2559 ทางช่อง JKN

ชื่อเรื่อง :  Jie Jie Li Zheng Xiang Qian Zou

ประเภท : Romance, comedy

นักแสดง
Ruby Lin as Wang Ming Ming
Jiro Wang as Eason
Lin Geng Xin as Tong Shao Tian
Maggie Wu as Shen Pei Ni
Hu Bing as Fu Yun Kai
Zhang Lun Shuo  as Henry
Hua Yi Han as Ru En
Wang Yu as Hao De (Ming Ming's ex-boyfriend)
Peter Ho as Ouyang Cheng

คลิปพากย์ไทยรูปแบบG+ เมื่อคลิกแล้วมองมุมขวาบนรอตัวเลขถอยหลัง5วินาทีแล้วคลิก
ตอน1  14/9/2016
ตอน2  15/9/2016
ตอน3  16/9/2016
ตอน4  19/9/2016
ตอน5  20/9/2016
ตอน6  21/9/2016
ตอน7  22/9/2016
ตอน8  23/9/2016
ตอน9  26/9/2016
ตอน10  27/9/2016
ตอน11  28/9/2016
ตอน12  29/9/2016
ตอน13  30/9/2016
ตอน14  3/10/2016
ตอน15  6/10/2016
ตอน16  7/10/2016
ตอน17  10/10/2016
ตอน18  11/10/2016
ตอน19  12/10/2016
ตอน20  13/10/2016
ตอน21  
ตอน22 
ตอน23 
ตอน24  
ตอน25  
ตอน26  
ตอน27  

ตอน28    Endคลิปซับไทยรูปแบบเอมไทย
ตอน1-1
ตอน1-2
ตอน1-3
ตอน2-1
ตอน2-2
ตอน2-3
ตอน3-1
ตอน3-2
ตอน3-3
ตอน4-1
ตอน4-2
ตอน4-3
ตอน5-1/2
ตอน5-2/2
ตอน6-1/2
ตอน6-2/2 
ตอน7-1/2
ตอน7-2/2
ตอน8-1/2
ตอน8-2/2 
ตอน9-1/2
ตอน9-2/2
ตอน10-1/2
ตอน10-2/2 
ตอน11-1/2
ตอน11-2/2
ตอน12-1/2
ตอน12-2/2 
ตอน13-1/2 
ตอน13-2/2 
ตอน14-1/2 
ตอน14-2/2 
ตอน15-1/2  
ตอน15-2/2
ตอน16-1/2
ตอน16-2/2
ตอน17-1/2
ตอน17-2/2
ตอน18-1/2
ตอน18-2/2 
ตอน19-1/2
ตอน19-2/2 
ตอน20-1/2
ตอน20-2/2 
ตอน21-1/3
ตอน21-2/3
ตอน21-3/3
ตอน22-1/2
ตอน22-2/2 
ตอน23-1/3
ตอน23-2/3
ตอน23-3/3
ตอน24-1/3
ตอน24-2/3
ตอน24-3/3
ตอน25-1/3
ตอน25-2/3
ตอน25-3/3
ตอน26  
ตอน27-1/3
ตอน27-2/3
ตอน27-3/3 
ตอน28-1/3 
ตอน28-2/3 
ตอน28-3/3  end 21-8-56

ลิงค์สำรองรูปแบบเอมไทย
ตอน1-1 
ตอน1-2 
ตอน1-3 
ตอน2-1 
ตอน2-2 
ตอน2-3 
ตอน3-1 
ตอน3-2 
ตอน3-3 
ตอน4-1 
ตอน4-2 
ตอน4-3 
ตอน5-1/2 
ตอน5-2/2 
ตอน6-1/2 
ตอน6-2/2 
ตอน7-1/2 
ตอน7-2/2 
ตอน8-1/2 
ตอน8-2/2 
ตอน9-1/2 
ตอน9-2/2 
ตอน10-1/2 
ตอน10-2/2 
ตอน11-1/2 
ตอน11-2/2
ตอน12-1
ตอน12-2
ตอน13-1
ตอน13-2
ตอน14-1
ตอน14-2
ตอน15-1 
ตอน15-2 
ตอน16-1 
ตอน16-2 
ตอน17-1
ตอน17-2 
ตอน18-1 
ตอน18-2 
ตอน19-1 
ตอน19-2 
ตอน20-1 
ตอน20-2 
ตอน21-1/3 
ตอน21-2/3 
ตอน21-3/3 
ตอน22-1 
ตอน22-2 
ตอน23-1
ตอน23-2
ตอน23-3
ตอน24-1
ตอน24-2
ตอน24-3
ตอน25-1
ตอน25-2 
ตอน25-3 
ตอน26 
ตอน27-1 
ตอน27-2 
ตอน27-3 
ตอน28-1 
ตอน28-2 
ตอน28-3  9-9-56 End

โหวตซีรีย์เรื่องนี้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น